Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
84 - Samsø Biogas
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen > Forholdet til Kommuneplanen > Rammebestemmelser Forholdet til anden planlægning og lovgivning Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Retningslinjer


Retningslinjerne "kirkeindsigtsområde" og "skovrejsning uønsket" ændres således, at lokalplanområdet ikke længere er omfattet af disse.

Anlægget skal i øvrigt i videst muligt omfang tilpasses til det eksisterende landskab med hensyn til det landskabelige og det visuelle udtryk.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden