Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
84 - Samsø Biogas
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Statslige planer > Bygge- og beskyttelseslinjer > Miljø > Museumsloven > Landbrugspligt > Vejlovgivning og vejplanlægning > Jordforurening > Miljøvurdering og VVM-redegørelse > Planlovens VVM-bestemmelser Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Vejlovgivning og vejplanlægning


Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan forslaget er det fundet nødvendigt med en ny tilkørselsvej til området af trafiksikkerhedsmæssige årsager.

Som følge af transportbehovet i forbindelse med driften af Biogasanlægget, er det vigtigt at der er gode forbindelser til det overordnede vejnet. Ligeledes er det vigtigt at det er med kortest mulig afstand til bl.a. Samsø Syltefabrik der er potentiel aftager af gas og varme, og potentiel leverandør af procesvand til biogas, men også størstedelen af Samsøs husdyrbrug er placeret indenfor en radius af få kilometer.

 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden