Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
84 - Samsø Biogas
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Statslige planer > Bygge- og beskyttelseslinjer > Miljø > Museumsloven > Landbrugspligt > Vejlovgivning og vejplanlægning > Jordforurening > Miljøvurdering og VVM-redegørelse > Planlovens VVM-bestemmelser Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Miljøvurdering og VVM-redegørelse


Lovkrav

Miljøvurdering af planer og programmer "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" (LBK 425 af 18. maj 2016) opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering.

Scoping

Scoping for miljørapport – høring hos myndigheder og øvrige interessenter.

Scoping notatet indarbejdede disse forslag til hvad VVM-redegørelsen skal omfatte. Deriblandt blev det anbefalet at holde en høring om placeringer i sensommeren 2016 for at om muligt at afgrænse antallet af placeringsmuligheder og tage forslagene seriøst. Der blev udarbejdet er notat om de i alt 5 foreslåede placeringer ud fra tilgængelige oplysninger.

Der blev holdt kort stjernehøring af grundejere, naboer, organisationer, foreninger, myndigheder, virksomheder og borgere i periode 10.-24. august 2016, inkl. et borgermøde med besigtigelser den 18. august på Samsø Energiakademi. Høringsperioden blev forlænget inkl. foretræde til Teknisk udvalg en 30. november 2016 og der blev arrangeret tur for borgere og politikere til jyske biogasanlæg den 1. november 2016.

Miljørapport

Miljørapport indgår som en integreret del af VVM-redegørelsen, der er udarbejdet parallelt med lokalplanen.                       

VVM

VVM-redegørelsen offentliggøres samtidigt med lokalplanen. Ikke-teknisk resume til VVM-redegørelsen er vedlagt som bilag til lokalplanen.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden