Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
84 - Samsø Biogas
Om biogasanlægget Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning
 

Om biogasanlægget

Biogasanlægget kan behandle op til 120.000 tons biomasse årligt (se bilag 1).
Biomassen vil primært bestå af flydende restprodukter fra Samsø Syltefabrik (ca. 35.000 tons årligt) og svine- og kvæggylle (ca. 40.000 tons årligt).

Biogasanlægget planlægges til at køre med to parallelle linjer (Figur 1) for at sikre optimal anvendelse af to hovedkategorier af affald.

  • Grøn Agrolinje, der udelukkende håndterer restprodukter fra landbruget, såsom gylle, dybstrøelse, frøgræshø, halm, efterafgrøde- og enggræs-ensilage osv.

    • Biorest[1] til konventionelle og økologiske landmænd

  • Gul Affald-til ressource-linje, der behandler Spildevand fra Samsø Syltefabrik, grøntsagsrester, løgkompost, halm, evt. slam, Kildesorteret Organisk Dagrenovation og slagteriaffald mv. efter hygiejnisering

    • Biorest udbringes på paragraf 19 godkendte arealer


Den flydende biomasse vil blive blandet med tørstofholdige biomasse såsom dybstrøelse, halm, frøgræshø, ’miljøgræs’, efterafgrødeensilage med videre. Med etablering af anlægget bliver der skabt rum til at omsætte øens spildevandsslam, fødevarerester fra restauranter og butikker, samt kildesorteret organisk husholdningsaffald. Anlægget dimensioneres til også at kunne håndtere slagtehus-affald og anden kategori 2 biomasse, der måtte komme på øen, fx fra fiskeproduktion. Med den foreslåede placering kan 35.000 tons pumpes til anlægget direkte fra Samsø Syltefabrik på Trolleborgvej.

Figur 1. Principdiagram i anlægget med to linjer (’dobbelt loop’ af vand og næringsstoffer) for at recirkulere øens reststrømme til landbruget

Der er også i anlæggets dimensionering vurderet hvordan input fra Samsø Syltefabrik erstattes, hvis denne skulle lukke eller erstatning fra mindre husdyrproduktion på øen. Anlægget vil kunne recirkulere en stor del af væsken ved en efterseparation, hvor fiber køres til grøntsagsavlere som jordforbedringsmiddel, og væskedelen kan genbruges med tilsat halm/anden biomasse og holde en god gasproduktion.

[1] Biorest er betegnelsen for afgassede biomasser, der kan anvendes som flydende gødning. Biorest kan evt eftersepareres for at skabe en fiber-fraktion til at opbygge kulstofindhold i jord, hvor der er særlige behov.

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden