Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
84 - Samsø Biogas
Om biogasanlægget Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning
 

Eksisterende forhold


Samsø har spredt bebyggelse over det meste af øen med små landsbyer uden et velegnet vejnet til tung transport og der er kun ganske få områder med > 500 m til beboelser eller sammenhængende bebyggelser/landsbyer. Sågar en 300 m afstandszone levner ikke mange gode placeringsmuligheder ved det bedste vejnet og tæt på de flydende ressourcer, så det er en vanskelig sag at placere et biogasanlæg på Samsø.

Samsø Kommune har i kommuneplan udpeget et perspektivområde på Trolleborgvej for biogasanlæg efter forarbejde af det daværende statslige biogas rejsehold. Denne placeringsmulighed dannede udgangspunkt for høring og borgermøde om placeringer den 18. august 2016, samt efterfølgende bustur til biogasanlæg for naboer og politikere.

På denne lokalitet er der gode vej forhold, en optimal placering ift. til de flydende ressourcer og klart mindst total-transport af biomasse og biorest og ingen øvrige umiddelbare begrænsninger ift. natur og miljø.

Den 13. december 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen at der skal laves VVM for denne lokalitet og et nul-alternativ (dvs. ingen biogas på Samsø) (se VVM redegørelse for uddybning). Kommunalbestyrelsen har i beslutningen tilføjet, at der skal anvendes bedst mulig teknologi til luftrensning og at borgerne i Permelille skal inddrages i en følgegruppe omkring udformning og indpasning i landskabet.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden