Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
84 - Samsø Biogas
Om biogasanlægget Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning
 

Baggrund

Samsø Kommune har været Vedvarende Energi-ø siden 1997 og producerer i dag mere vedvarende energi, end vi selv bruger. Derfor har Kommunalbestyrelsen besluttet at gå videre mod at blive en fossil-fri ø i 2030.

Biogasanlæg på Samsø er en del af øens og kommunens vision og plan for at blive en Fossil fri ø i 2030. Biogas er absolut den mest omkostningseffektive måde at reduceret klimagas-udslip fra både landbrug og transportsektoren. Samtidig kan en lokal biogasproduktion skabe en række arbejdspladser og afledte forretningsområder, som kan skabe bosætning på øen og forbedre øens images som turistdestination. Færgedriften er den største enkeltkilde til brug af fossile brændstoffer på øen.

Det er intentionen at den nye naturgas-drevne færge, som Samsø Kommune købte i 2015 kan aftage den lokalt producerede biogas. Færgen sejler i øjeblikket på flydende naturgas fra Rotterdam, men dette kan og bør erstattes med biogas produceret på Samsø for at øge vores uafhængighed af fossile brændstoffer. Der undersøges dog alternative afsætningsmuligheder for gassen, da det er vanskeligt at konkurrere med en LNG pris, der faldt drastisk i 2015-16. Biogasanlægget kan producere en vedvarende brændstofmængde, der svarer til færgens forbrug.  En del af gassen fra biogasanlægget vil også kunne erstatte fossil energi på Samsø Syltefabrik.

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden