Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
83 - Sommerhusområderne på Samsø
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Tilladelser fra andre myndigheder


Landbrugspligt
På ejendomme inden for lokalplanområdet, der kan udstykkes og bebygges samt er omfattet af landbrugspligt, er det en forudsætning, at Jordbrugskommissionen under Statsforvaltningen giver tilladelse til at ophæve landbrugspligten.

Vejloven/Færdselsloven
Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Strandbeskyttelseslinje
Realisering af lokalplanens princip for vejadgang til den nye sommerhusudstykning ved Sælvig Huse forudsætter forudgående dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 15, om strandbeskyttelseslinie, Kystdirektoratet.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden