Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
83 - Sommerhusområderne på Samsø
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Redegørelse


I lokalplanens redegørelse finder du information om planens forhold til anden planlægning og lovgivning. Denne del er ikke juridisk bindende.

Der redegøres bl.a. for lokalplanens forhold til kommuneplanen, og for forholdet til regulering efter andre planer og anden lovgivning.

I redegørelsen fremgår det også, om lokalplanen er miljøvurderet, og om dens virkeliggørelse afhænger af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen.

Vedvarende energi og Fossilfri Ø

Samsø er Danmarks Vedvarende Energi Ø. 100% af den energi vi bruger på øen kommer fra vedvarende energikilder - vind, sol og biomasse (halm og træflis). Selvom Samsø i dag er nettoeksportør af elektricitet fra vindmøller bruger vi stadig fossile drivmidler (olie, diesel, benzin) i vores biler, færger og traktorer. Samsø har derfor besluttet, at vi inden 2030 vil være fri af fossile drivmidler - den Fossilfri Ø. (Jf. beslutning nr. 316 i Kommunalbestyrelsen den 23. august 2011)

I Fossilfri Ø projektet går Samsø igen foran og demonstrerer, at det ikke bare er muligt at omstille et samfund til en fremtid uden olie kul og gas. Det giver også mening i et lokalsamfund - fordi vi kan bruge energien effektivt, spare penge og lave den energi vi bruger selv, i stedet for at importere den. Når vi laver energien lokalt - og måske eksporterer det vi ikke bruger - skaber og fastholder vi arbejdspladser på øen. Forureningsfri energi, et økonomisk grundlag og arbejdspladser er alle ingredienser der skal bruges til et bæredygtigt samfund.

Feriehuse og energi

Sommer- og feriehuse er en vigtig del af Samsø - mange danskere og udlændinge og de fleste "nye" samsinger lærer øen at kende fra et af øens sommerhusområder.

Som feriehusejer er der mange gode grunde til at tænke energi. I takt med at energipriserne stiger, bliver energiregningen en væsentlig del af den samlede udlejningspris. Undersøgelser viser, at flere og flere lejere tager feriehusets energimærke i betragtning, når de vælger feriehus. Det er igen blevet lovpligtigt at energimærke nyopførte feriehuse efter 1. februar 2011.

Hvis du tænker på at bruge eller udleje din feriebolig udenfor sommermånederne, bliver energiforbruget til opvarmning endda meget betydende. Et godt isoleret feriehus forlænger desuden sæsonen og gør også huset mere behageligt om sommeren. Når du bygger nyt, er der en oplagt mulighed for at tænke i ferieboligens energiprofil.

På Samsø anbefaler vi ved nybyggeri af ferieboliger:

  • at der arbejdes med orienteringen på grunden i forhold til solindfald og vinduer
  • at feriehuset isoleres godt - gerne som helårshus efter bygningsreglementet
  • at der anvendes en varmekilde der kan opvarme huset i vintersæsonen - en varmepumpe egnet til helårsbrug.
  • at der indtænkes intelligent styring af belysning og varmekilde
  • at der installeres solfangere til produktion af varmt brugsvand
  • at der installeres solceller til produktion af el

Hvis du følger anbefalingerne, får du et feriehus du kan bruge eller udleje en stor del af året. Hvis varmekilden er baseret på el, kan ferien på Samsø oven i købet markedsføres som CO2 neutral i kraft af øens store elproduktion fra vindmøller. Kan udlejningen oven i købet suppleres med en elbil, får lejerne en forsmag på morgendagens energisamfund.

 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden