Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
83 - Sommerhusområderne på Samsø
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen > Retningslinjer > Rammebestemmelser Forholdet til anden planlægning og lovgivning Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Rammebestemmelser


Lokalplanens delområder er i Kommuneplan 2017 omfattet af rammebestemmelser, der er vist nedenunder

Kommuneplan 2017 medtager - de  nye områder ved Egernvej og Mårup Østerstrand samt udvidelsen ved Sælvig Huse og Vesterløkken.

Områdenavn og nummer Sommerhusområde - Møllevejen. Nr. 60-6110
Anvendelse generel Sommerhusområde
Anvendelse konkret Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt tilnyttede funktioner
Zonestatus Landzone - overføres til sommerhusområde ved lokalplan
Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocent jf. det gældende bygningsreglement.
Max. antal etager 1
Max. bygningshøjde i meter 5
Miljøklasse 1 til 2
Bestemmelser

 

Forsyning  
Lokalplaner Partiel byplanvedtægt nr. 1 - Byplanvedtægt for Nordøen på Samsø 

 

Områdenavn og nummer Sommerhusområde - Mårup Østerstrand. Nr. 41-6110
Anvendelse generel Sommerhusområde
Anvendelse konkret Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt tilnyttede funktioner
Zonestatus Landzone - overføres til sommerhusområde ved lokalplan
Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocent jf. det gældende bygningsreglement
Max. antal etager 1,5
Max. bygningshøjde i meter 6
Miljøklasse 1 til 2
Bestemmelser  
Forsyning  
Lokalplaner Lokalplan nr. 35 - Sommerhusområde ved Mårup Østerstrand. Lokalplan nr. 66 - Sommerhusområde øst for Mårup. Partiel byplanvedtægt nr. 1 - Byplanvedtægt for Nordøen på Samsø

 

Områdenavn og nummer Sommerhusområde - Mårup Østerstrand. Nr. 42-6110
Anvendelse generel Sommerhusområde
Anvendelse konkret Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt tilnyttede funktioner
Zonestatus Landzone - overføres til sommerhusområde ved lokalplan
Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocent jf. det gældende bygningsreglement
Max. antal etager 1
Max. bygningshøjde i meter 3
Miljøklasse 1 til 2
Bestemmelser Højde 3 meter målt fra niveauplan til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes. Taghældningen må ikke overstige 15 grader 
Forsyning  
Lokalplaner Partiel byplanvedtægt nr. 3 for et sommerhusområde øst for Mårup

 

Områdenavn og nummer Sommerhusområde - Mårup Østerstrand. Nr. 101-6110
Anvendelse generel Sommerhusområde
Anvendelse konkret Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt tilnyttede funktioner
Zonestatus Landzone - overføres til sommerhusområde ved lokalplan
Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocent jf. det gældende bygningsreglement
Max. antal etager 1
Max. bygningshøjde i meter 3
Miljøklasse 1 til 2
Bestemmelser Højde 3 meter målt fra niveauplan til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes. Taghældningen må ikke overstige 15 grader
Forsyning  
Lokalplaner  

 

Områdenavn og
nummer

Sommerhusområde - Mårup Østerstrand - rekreativt omr. Nr. 43-5110
Anvendelse generel Grønt rekreativt område
Anvendelse konkret Grønt område med adgang for offentligheden
Zonestatus Sommerhusområde
Bebyggelsesprocent  
Max. antal etager  
Max. bygningshøjde i meter  
Miljøklasse 1
Bestemmelser Området må ikke bebygges
Forsyning  
Lokalplaner Lokalplan nr. 66 - Sommerhusområde øst for Mårup

 

 

 

 

Områdenavn og nummer Sommerhusområde - Kanhave. Nr. 66-6110
Anvendelse generel Sommerhusområde
Anvendelse konkret Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt tilnyttede funktioner
Zonestatus Landzone - overføres til sommerhusområde ved lokalplan
Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocent jf. det gældende bygningsreglement.
Max. antal etager 1
Max. bygningshøjde i meter 5
Miljøklasse 1 til 2
Bestemmelser

Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med omgivelserne. Er delvist omfattet af Stauns Fjord fredningen. 

Forsyning  
Lokalplaner  

 

Områdenavn og nummer Sommerhusområde - Sælvig Huse. Nr. 71-6110
Anvendelse generel Sommerhusområde
Anvendelse konkret Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt tilnyttede funktioner
Zonestatus Landzone - overføres til sommerhusområde ved lokalplan
Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocent jf. det gældende bygningsreglement.
Max. antal etager 1
Max. bygningshøjde i meter 5
Miljøklasse 1 til 2
Bestemmelser

 

Forsyning  
Lokalplaner Lokalplan nr. 28 - Sommerhusområderne, Sælvig Huse, Langemark og Vesterløkken. 

 

Områdenavn og nummer Sommerhusområde - Sælvig. Nr. 70-6110
Anvendelse generel Sommerhusområde
Anvendelse konkret Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt tilnyttede funktioner
Zonestatus Landzone - overføres til sommerhusområde ved lokalplan
Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocent jf. det gældende bygningsreglement.
Max. antal etager 1
Max. bygningshøjde i meter 5
Miljøklasse 1 til 2
Bestemmelser

Taghældningen må ikke overstige 25 grader. Matrikel nr. 5d skal indrettes til grønt område med adgang for offentligheden.

Forsyning  
Lokalplaner Lokalplan nr. 7 - Bolig og Færgehavn i Sælvig 

 

Områdenavn og nummer Sommerhusområde - Langemark. Nr. 18-6110
Anvendelse generel Sommerhusområde
Anvendelse konkret Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt tilnyttede funktioner
Zonestatus Landzone - overføres til sommerhusområde ved lokalplan
Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocent jf. det gældende bygningsreglement.
Max. antal etager 1
Max. bygningshøjde i meter 5
Miljøklasse 1 til 2
Bestemmelser

 

Forsyning  
Lokalplaner Lokalplan nr. 28 - Sommerhusområderne, Sælvig Huse, Langemark og Vesterløkken. 

 

Områdenavn og nummer Sommerhusområde - Vesterløkken. Nr. 93-6110
Anvendelse generel Sommerhusområde
Anvendelse konkret Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt tilnyttede funktioner
Zonestatus Landzone - overføres til sommerhusområde ved lokalplan
Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocent jf. det gældende bygningsreglement.
Max. antal etager 1
Max. bygningshøjde i meter 5
Miljøklasse 1 til 2
Bestemmelser

 

Forsyning  
Lokalplaner Lokalplan nr. 28 - Sommerhusområderne, Sælvig Huse, Langemark og Vesterløkken. 

 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden