Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
83 - Sommerhusområderne på Samsø
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Lokalplaner og byplanvedtægter > Statslige planer > Bygge- og beskyttelseslinjer > Miljø > Museumsloven > Teknisk forsyning > Jordforurening > Miljøvurdering Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Teknisk forsyning


Delområde A, B, C, D, E og F vandforsynes fra NordSamsø Vandværk, delområde G fra Hårmark Vandværk og delområde H og I fra SydSamsø Vandværk.

Sommerhusområderne i lokalplanen er med undtagelse af delområde B, C, F og I p.t. ikke tilsluttet det offentlige kloaknet. Områdernes forventes tilsluttet løbende iht. den gældende spildevandsplan for Samsø Kommune.

Der er ikke tilslutningspligt til nogen bestemt form for varmeforsyning.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden