Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
83 - Sommerhusområderne på Samsø
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Lokalplaner og byplanvedtægter > Statslige planer > Bygge- og beskyttelseslinjer > Miljø > Museumsloven > Teknisk forsyning > Jordforurening > Miljøvurdering Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Lokalplaner og byplanvedtægter


Lokalplanområdet er omfattet af følgende gældende lokalplaner eller byplanvedtægter:

Delområde B - Mårup Østerstrand:
Byplanvedtægt nr. 1 for Nordøen på Samsø, 1966.
Lokalplan nr. 35 "Sommerhusområde ved Mårup Østerstrand", 1999.
Lokalplan nr. 66 "Sommerhusområde øst for Mårup", 2008.

Delområde C - Mårup Skov:
Byplanvedtægt nr. 3 for et sommerhusområde øst for Mårup, 1974.

Delområde F - Sælvig:
Lokalplan nr. 7 (80.1), for et område til bolig- og sommerhusformål samt for et område til færgehavn og erhvervsformål i Sælvig By, 1980.

Delområde E, H og G - Sælvig Huse, Langemark og Vesterløkken:
Lokalplan nr. 28 "Sommerhusområder Sælvig Huse, Langemark, Vesterløkken", 1995.

Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 83 "Sommerhusområderne på Samsø" aflyses førnævnte lokalplaner inden for lokalplanens område. Lokalplan nr. 28, nr. 35, nr. 66 samt byplanvedtægt nr. 3 bortfalder således i deres helhed.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden