Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
83 - Sommerhusområderne på Samsø
Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning
 

Lokalplanens formål


Baggrunden for lokalplanen er et ønske om, at få skabt et samlet og ensartet administrationsgrundlag for områdernes anvendelse til sommerhusformål. Lokalplanområdet er i dag omfattet - helt eller delvist - af flere eksisterende lokalplaner og byplanvedtægter samt en lang række servitutter.

Lokalplan nr. 83 kan således betragtes som et "sammenkog" af den hidtil gældende planlægning, hvor det primære formål er at videreføre anvendelsen og disponeringen af de eksisterende sommerhusområder, herunder områdernes overordnede karakter ift. bebyggelse, grønne strukturer o.l.. Et andet formål er, at harmonisere planlægningen ift. fremtidig byggesagsbehandling, så dette - for de fleste områders vedkommende - sker med udgangspunkt i det til enhver tid gældende bygningsreglement. I den forbindelse fastlægger planen endvidere - af hensyn til fremtidige havstigninger - en mindste sokkelkote ved nybyggeri.

Endelig er det ét af planens primære formål, at muliggøre udvidelser af nogle af de eksisterende områder - ved Mårup Østerstrand, Langemark (Egernvej), Sælvig Huse og Vesterløkken - i overensstemmelse med Landsplandirektivets udpegning af nye sommerhusområder.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden