Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
83 - Sommerhusområderne på Samsø
Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning
 

Eksisterende forhold


Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 176 ha fordelt på 9 delområder - alle sommerhusområderne - rundt om på Samsø, jf. kortbilag 1 - Matrikelkort. Alle områderne ligger enten direkte ud til eller tæt ved vandet. Områderne er privatejede.

Lokalplanen omfatter følgende eksisterende sommerhusområder: Møllevejen (delområde A), Mårup Østerstrand (delområde B), Mårup Skov (delområde C), Kanhave (delområde D), Sælvig Huse (delområde E) plus udvidelse, Sælvig (delområde F), Vesterløkken (delområde G) plus udvidelse og Langemark (delområde H). Hertil kommer det nye område ved Egernvej (delområde I), som er en udvidelse af Langemark.

De eksisterende sommerhusområder - herunder udvidelserne i Sælvig Huse og Vesterløkken - vejbetjenes fra det tilstødende overordnede vejnet samt en lang række interne veje. Det nye område ved Egernvej skal vejbetjenes fra Høneballevej.

Lokalplanområdet er næsten fuldt udbygget bortset fra enkelte spredt beliggende grunde, et nyudstykket areal i Mårup Østerstrand (delområde B) samt de nye områder ved Sælvig Huse, Vesterløkken og Egernvej. De nye områder samt arealet i Mårup kan rumme i alt 100 nye sommerhusgrunde. Sommerhusområderne er udbygget i mange etaper og over en lang årrække, hvorfor husene fremtræder meget varierende mht. alder, udformning, materialer mv.

Samsø’s sommerhusområder ligger i det åbne flade kystlandskab, men mange af områderne er kendetegnet ved markante lægivende beplantninger med levende hegn mellem grundene eller tilstødende skovområder. Grundene tættest på kysten er dog typisk mere åbne af hensyn til udsigten. Delområde B og C omfatter endvidere arealer udlagt til fælles opholdsareal samt offentligt grønt område, jf. kortbilag 3.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden